Kurple Fantasy, 15.98-21.43%

Cross Strains/Origin:

Granddaddy Purps x OG

 

4 Most Prevalent Terpenes:

Limonene

Caryophyllene

Myrcene

Pinene